Uitstel 7x7 vrijdagavond voetbal!

Door een aantal oorzaken wordt de deelname aan de 7x7 vrijdagavond competitie voorlopig even uitgesteld. Allereerst heeft het te lang geduurd voordat de voorwaarden voor het deelnemen aan deze competitie bekend waren (hoe hoog wordt de contributie?, moet je lid zijn van de vereniging?, etc.). Vervolgens bleek het inloggen op de 7x7 site van de KNVB onmogelijk te zijn omdat deze niet geactiveerd was en ook bleek dat het telefonisch contact niet lukte omdat de betrokken KNVB personen op vakantie waren. Mede hierdoor hadden er zich slechts twee teams aangemeld bij de KNVB. Vorige week kwam er dan ook het bericht dat er zich te weinig teams hebben opgegeven in de regio Assen om aan een competitie te beginnen. Jammer, maar niet getreurd. In de nabije toekomst zal het zeker nog gaan gebeuren. Gelukkig heeft Asser Boys man Luc Rengers het heft in eigen handen genomen en Luc gaat dan ook kijken om het in een andere vorm op te zetten. Ook bij de leden van Asser Boys is er animo genoeg. Inmiddels zijn de randvoorwaarden om deel te nemen met het bestuur besproken en voetballers die zich aanmelden om alleen te voetballen bij het 35+ of 45+ voetbal, betalen 8 euro per maand (de contributie van niet spelende leden) Zodra er weer wat bekend is laat Asser Boys het weten…

Richard en Bertus

Unit4 Multivers

KiKa