Geen alcohol onder 18 bij Asser Boys

Vanaf 1 januari 2014 is het wettelijk bepaald dat er geen alcohol wordt gedronken door jongeren onder 18 jaar. Dit geldt ook bij Asser Boys.

Het kantinepersoneel zal er op toezien dat er geen alcohol wordt verkocht aan jongeren onder 18. Het Bestuur gaat er vanuit dat de jongeren onder de 18 jaar, en ook hun eventuele begeleiders, zich houden aan deze nieuwe regel.

Het gaat uiteindelijk om de gezondheid van de jongeren.

Unit4 Multivers

KiKa