Asser Boys is over op IBAN

In de afgelopen maanden is alles voorbereid waardoor Asser Boys nu klaar is voor IBAN. Vanaf februari 2014 zal de contributie worden geïnd vanaf het IBAN bankrekeningnummer. Voor de automatische incasso is gebruik gemaakt van een eerder afgegeven machtiging per lid. Voor het nieuwe IBAN nummer mag gebruik worden gemaakt van een reeds afgegeven machtiging, mits de leden daarover worden geïnformeerd.

Lees hier het volledige artikel.

Unit4 Multivers

KiKa