Kunstgrasveld kan weer worden gebruikt

Aan de leden en ouders van jeugdleden. 

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de aanwezigheid van het zogenaamde rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Uit de resultaten van het onderzoek van het RIVM blijkt dat de risico’s van het spelen op kunstgras “praktisch verwaarloosbaar zijn”. Vanavond, dinsdag 20 december 2016, hebben de Asser voetbalverenigingen zich gezamenlijk geconformeerd aan de uitkomsten van het onderzoek. Voor nadere informatie verwijs wij u naar onderstaande informatie en naar de daarin genoemde publieksamenvatting. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen. Mocht de uitkomst aanleiding geven tot vragen, dan horen wij dat graag van u.

Jan Puper, voorzitter

Kijk bij Lees meer voor de brief van de wethouder en de toelichting van de RIVM.

 

Brief van de wethouder Albert Smit van Assen:


Aan de besturen van de voetbalverenigingen in Assen


Geacht bestuursleden,


Bijgaand treft u de publiekssamenvatting aan van het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s als gevolg van het sporten op kunstgrasvelden. De conclusie van de onderzoekers van het RIVM is dat gezondheidsrisico’s die voort zouden kunnen vloeien uit het sporten op kunstgrasvelden die bewerkt zijn met het zogeheten rubbergranulaat, “praktisch verwaarloosbaar zijn”.

Bijgaande publiekssamenvatting van het rapport kan u wellicht van nut zijn bij het informeren van uw leden. Voor het rapport zelf, alsmede aanvullende informatie aangaande het onderzoek, kan worden verwezen naar de websites www.rivm.nl en www.sportengemeenten.nl.


Aanvullende informatie die wij ontvangen van betrokken partijen en die voor u en uw leden relevant is zullen wij naar uw bestuur door geleiden. Overigens ga ik er vanuit vanmiddag om 17.00 uur een vertegenwoordiger van uw bestuur in het gemeentehuis te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Albert Smit,

Wethouder voor onder  meer sportzaken van de gemeente Assen

 

 

 

 

Unit4 Multivers

KiKa