Bestuur Asser Boys krijgt mandaat voor financiële maatregelen

Op maandagavond 18 mei 2015 opende voorzitter Jan Puper de speciale Algemene ledenvergadering (ALV) waarbij maar één onderwerp op de agenda stond:  Financiën.

Albert Meek en Jan Hennipman gaven een toelichting op de financiële situatie van nu en de komende drie jaar. Nu hebben we nog geen probleem, maar als we niets doen krijgen we de komende seizoenen een structureel en oplopend tekort.

Met de voorgestelde maatregelen wordt jaarlijks een financiële verbetering gerealiseerd, en kunnen we ons gaan
voorbereiden op het 100  jarig jubileum in 2019

Tijd voor financiële maatregelen!!

Lees meer >>>

Unit4 Multivers

KiKa