Biljarten

Door de vele verzoeken van onze leden willen we eens bekijken hoeveel belangstelling er is voor een vaste biljartavond. We gaan in eerste instantie uit van 1 avond per maand. Het voorstel is om dat elke tweede vrijdagavond van de maand te gaan doen, en te beginnen op vrijdagavond 9 oktober rond half acht.

Aanmelden is niet nodig, uit de opkomst zal blijken of we ermee doorgaan. 

Hopelijk tot ziens op 9 oktober, aanvang 19.30 uur.

Unit4 Multivers

KiKa