Verslag ALV - financiéle toekomst en hoofdpijndossiers

Nadat eerst de commissies op de foto waren gezet, opende voorzitter Jan Puper de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij Asser Boys op vrijdag 27 november 2015.

De voorzitter benadrukte nogmaals dat de ALV het hoogste orgaan is binnen Asser Boys en dat het bestuur, en hijzelf als ‘Burgemeester’, binnen de kaders handelt die in de ALV worden afgesproken.

Op basis van de speciale ALV van mei 2015, waarin de leden het bestuur mandaat hebben gegeven om de financiële voorstellen verder uit te werken, gaf Albert Meek een toelichting op wat er ondertussen is gerealiseerd.

Lees het volledige verslag van de ALV 2015 najaar. Bekijk de foto impressie ALV 

Unit4 Multivers

KiKa