Mutaties jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft een sterke positieve personele impuls ondergaan. Er was al jarenlang sprake van een onderbezetting. Gelukkig hebben een aantal personen zich bereid verklaard de jeugdcommissie te willen ondersteunen. 

Rolf van der Wal zal buiten de commissie de scheidsrechters regelen. 
Jack, Ingrid, Joost, Bennie en Rolf veel succes gewenst.

Tiemen Draaisma heeft de jeugdcommissie verlaten, Tiemen bedankt voor je jarenlange inzet voor de jeugdcommissie.

De taken zijn verdeeld conform de taakomschrijvingen zoals vermeld in het “handboek voor de jeugd”.
Voor informatie hierover kun je terecht bij de jeugdcommissie. 

Bekijk de nieuwe samenstelling van de jeugdcommissie.

Dagelijks bestuur Asser Boys

Unit4 Multivers

KiKa