Aanpassingen samenstelling TC en wedstrijdsecretariaat

Onlangs zijn er wijzigingen doorgevoerd binnen de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat van onze vereniging.

Bekijk de samenstelling en de taakverdeling van de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat.

Namens, het bestuur

Unit4 Multivers

KiKa