Kunstgras

Deze week heeft het televisieprogramma ZEMBLA aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat (rubberkorrels) bij de aanleg van kunstgrasvelden. In het programma werd een bepaalde stof in de rubberkorrels door een aantal wetenschappers ter discussie gesteld. Die zou mogelijk kankerverwekkend zijn. Die conclusie druist in tegen de uitkomsten van onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uit 2006. Op basis van dat onderzoek liet het RIVM toen weten dat gezondheidsrisico’s als gevolg van sporten op kunstgrasvelden niet te verwachten zouden zijn. Het RIVM heeft inmiddels laten weten nog steeds achter die conclusie te staan. Op verzoek van het Ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM opnieuw onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling concludeerde het RIVM dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft gemeenten en de KNVB dan ook een positief advies gegeven ten aanzien van het gebruik van rubbergranulaat bij de aanleg van kunstgrasvelden. In Assen is op basis van het RIVM-advies voor het gebruik van rubbergranulaat bij de aanleg van kunstgras(voetbal)velden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle Nederlandse gemeenten gebruikt. 

Rubbergranulaat zorgt er voor dat het kunstgras dezelfde eigenschappen krijgt als natuurlijk gras, zodat de bal niet te snel rolt en te hoog stuitert. Daarnaast maakt het kunstgras beter geschikt voor het maken van slidings. Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De voornaamste reden om versnipperde autobanden te gebruiken is een Europese richtlijn die het storten van autobanden verbiedt en verplicht tot hergebruik. De rubberkorrels kunnen ook van nieuw synthetisch rubber worden gemaakt. De Europese Commissie heeft onlangs opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de stoffen die in rubbergranulaat voorkomen en de effecten die dat voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen. De uitkomsten van dat onderzoek worden in februari 2017 verwacht.

Asser Boys voorzitter Jan Puper heeft aan de Asser Courant laten weten dat het clubbestuur maandag overleg heeft over de kwestie en het onderzoek afwacht. Voorlopig wordt er dit weekeinde wel gewoon gespeeld op kunstgras. ‘Maar als er ouders zijn, die niet willen dat hun kind op kunstgras speelt, hebben we daar begrip voor en kijken we of we uit kunnen wijken naar gewoon gras'.

Aanstaande maandag staat er ook een ontmoeting gepland tussen vertegenwoordigers van het RIVM, de Vereniging Sport en Gemeente en kunstgrasfabrikanten. Daarin zal de berichtgeving door het programma ZEMBLA worden besproken. Ik kan mij voorstellen dat u naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending vragen van leden krijgt. De bijgevoegde opsomming van “alle meest gestelde vragen over rubbergranulaat” van het RIVM kan u daarbij wellicht behulpzaam zijn.

Unit4 Multivers

KiKa