Technische zaken

Technische Commissie 

Voor e-mailcontact met alle TC leden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voorzitter Ron Coevert verantwoordelijk voor senioren heren, scouting en overige zaken   06-29012468
Secretaris Henry Jansen verantwoordelijk voor G voetbal en senioren dames   06-10302223
Lid Jan van Dalfsen verantwoordelijk voor zaalvoetbal    
Lid Jan Blauw algemene zaken en contactpersoon bestuur   06-13777511

Wedstrijdsecretariaat

Aart Rossing Wedstrijdsecretariaat senioren (veld en zaal)
Ingrid Matien Wedstrijdsecretariaat junioren
Rolf van der Wal Verantwoordelijk voor aanstelling scheidsrechters senioren en juniore

 

Vrienden van Asser Boys

Word vriend of vriendin van Asser Boys en steun de vereniging daarmee in financiële en materiële zin.

De Supportersvereniging en de Stichting Vrienden Asser Boys hebben zich verenigd in de Vrienden van Asser Boys met als doel de ondersteuning van Asser Boys een nieuwe impuls te geven. Je bent al vriend of vriendin van Asser Boys voor een minimale bijdrage van € 10 per jaar en je levert daarmee een welkome bijdrage aan het voortbestaan en de ontwikkeling van de vereniging.

Asser Boys is een voetbalvereniging van en voor iedereen. Jongens, meisjes, heren en dames spelen met verschillende teams in de competitie. Jeugd die nog te jong is om aan de competitie mee te doen, de kaboutergroep, kan op speelse wijze alvast kennis maken met voetbal. Ook wordt aan jeugd en volwassenen met een beperking de mogelijkheid geboden om te voetballen. Het is daarmee de enige voetbalvereniging in Assen en omstreken die het G-voetbal in competitieverband mogelijk maakt. Naast veldvoetbal is er ook een aparte afdeling voor zaalvoetbal.

Iedereen is welkom, degene die wil, kan bij Asser Boys voetballen.

Het streven is om de contributie zo bescheiden mogelijk te houden. Asser Boys ziet dit als haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om dit alles te kunnen blijven realiseren is steun van begunstigers noodzakelijk.

Word daarom Vriend of Vriendin van Asser Boys.  Doe mee!


Sponsors

Ook bedrijven en instellingen kunnen vriend van Asser Boys worden. Om de vereniging financieel gezond en draaiende te houden zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. De voetbalvereniging Asser Boys is blij met alle bedrijven die nu al een bijdrage leveren om de vereniging te kunnen laten zijn die het wil zijn. Namelijk een actieve vereniging voor jong en oud waar plaats is voor prestaties maar ook voor plezier. Asser Boys beschikt over een informatiepakket voor bedrijven.

In dit informatiepakket wordt een indruk gegeven hoe bij Asser Boys over sponsoring wordt gedacht. Wilt u als bedrijf of als persoon eens vrijblijvend met iemand van de vereniging praten over de mogelijkheden van sponsoring of over de sponsorpakketten, neem dan contact op.

 

Het e-mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon Asser Boys: 0592-301000

Supportersvereniging

De supportersvereniging is een grote steun voor de voetbalvereniging Asser Boys. De supportersvereniging organiseert diverse activiteiten die weliswaar niet allemaal met voetbal te maken hebben, maar waarvan de opbrengst voor een groot deel ten goede komt aan het jeugdvoetbal binnen Asser Boys. Activiteiten die daarnaast zorgen voor versterking van de band die de leden met de club hebben.
Een maandelijks terugkerend evement, dat altijd druk wordt bezocht, is de klaverjasavond. In een gezellige sfeer wordt op het scherp van de snede gestreden om de aantrekkelijke prijzen. Fameus zijn de Kerst- en Paas Klaverjasavonden, iedere deelnemer valt dan in de prijzen!
De vereniging organiseert ook allerlei leuke bezigheden voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasmiddag, of het paaseieren zoeken. Tot de jaarlijkse hoogtepunten behoort zeker de zogenaamde Kerstbingo, honderden mensen dingen dan mee naar even zovele prijzen.
Een verhaal apart vormt De Dropping. Legendarisch zijn de verhalen over de droppings uit het verleden! Verhalen over mensen die na uren van ontberingen tientallen kilometers uit de koers waren geraakt, controleposten die een hele avond lang niemand langs zagen komen. Verhalen over diepe ellende, grote vreugde en opluchting. Ja, De Dropping, een fijne traditie!
In 1999 werd na een lange onderbreking de aloude puzzeltocht op de fiets met aansluitende barbecue in ere hersteld, het was meteen een daverend succes!
Rond de thuiswedstijden van het eerste elftal verzorgt de supportersvereniging de programmaboekjes, de muziek en de noodzakelijke mededelingen. Tot slot is de supportersvereniging natuurlijk verantwoordelijk voor de verloting tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Inlichtingen via Sien de Jonge :  tel. 0592-354875  en  06-20600428  of mail naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid worden?

Aanmelden als lid

 1. Download het AANMELDINGSFORMULIER*.
  Druk het formulier af, vul het in en lever het in bij het Bestuur van Asser Boys op de maandagavond tussen 19:00 en 20:00. Het formulier kan ook bij Asser Boys opgehaald en ingevuld worden op de maandagavond
  Indien noodzakelijk moeten gelijktijdig een pasfoto en overschrijvingsformulier worden ingeleverd!

 2. Of: stuur het ingevulde formulier naar:
  Secretariaat Asser Boys t.a.v. Jan Blauw
  Rodeweg 6, 9404 RN Assen

Personen van 12 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig identificatiebewijs! Een recente pasfoto is in verband met de spelerspas noodzakelijk vanaf de D-pupillen!!

* Voor het bekijken en afdrukken van het aanmeldingsformulier moet Acrobat Reader of een vergelijkbaar programma zijn geïnstalleerd. Indien dit programma niet op uw PC is geïnstalleerd kunt u Acorbat Reader HIER downloaden. Een goed en vooral snel alternatief is Foxit Reader, dat u HIER kunt downloaden.

Zodra het inschrijfformulier binnen is, zullen de gegevens ingevoerd worden door de ledenadministratie in Sportlink, zodat het nieuwe lid een KNVB nummer krijgt en indien nodig een spelerspas aangevraagd wordt. Totdat de originele spelerspas er is, zal de KNVB een voorlopige spelerspas uitreiken aan de vereniging. Hierdoor is men toch gerechtigd om wedstijden te spelen.

De contributie zal automatisch worden geïncasseerd. 

Contributie Asser Boys vanaf 1 juli 2015

Leeftijdsgebonden contributie

 

Niet-leeftijdsgebonden contributie

Categorie

Leeftijd

Maand

Jaar

 

Categorie

Maand

Jaar

Kabouter

0-5

 

€   10,00

 

Topkid

€   8,50

€ 102,00

F-pupil

6-7

€   7,50

€   90,00

 

G-senior

€ 15,00

€ 180,00

E-pupil

8-9

€   8,00

€   96,00

 

Zaal

€ 13,50

€ 162,00

D-pupil

10-11

€   8,50

€ 102,00

 

Zaal en veld

€ 18,50

€ 222,00

C-junior

12-13

€ 10,00

€ 120,00

 

Niet-spelend

€   9,00

€ 108,00

B-junior

14-15

€ 10,50

€ 126,00

 

Donateur

 

€   20,00

A-junior

16-17

€ 11,00

€ 132,00

 

Kaderlid

 

€   10,00

Senior

>18

€ 15,00

€ 180,00

 

 

 

 

Lidmaatschap opzeggen, adres/bankwijzigingen, overige wijzigingen

(Bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid):

 1. Stuur een e-mail met de betreffende informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 2. Of stuur een brief naar:
  Secretariaat Asser Boys t.a.v. Jan Blauw
  Rodeweg 6, 9404 RN Assen

Graag de mail/brief voorzien van naam en adres.

U dient zelf te zorgen voor het stopzetten van de automatische betalingen.
Dat kan met een rode kaart die u bij uw bank kunt krijgen.

Overschrijving naar Asser Boys
(Niet nodig wanneer u de afgelopen 3 jaar niet ingeschreven heeft gestaan als spelend lid bij een andere veldvoetbalvereniging)

 1. Download het OVERSCHRIJVINGSFORMULIER (keuze uit veld of zaal)
  Druk het formulier af en ga daarmee naar je oude vereniging. De te verlaten vereniging vult pagina 3 gedeeltelijk in en moet een ledenmutatiekaart (LMK) + spelerspas aan u overhandigen. Indien er nog officiële wedstrijden gespeeld moeten worden, dan dient de spelerspas op een later tijdstip bij de secretaris of ledenadministrateur van Asser Boys te worden ingeleverd. Zelf dien je pagina 1 en 2 in te vullen.

 2. Lever het ingevulde formulier en bijbehoren in bij het Bestuur van Asser Boys op de maandagavond tussen 19:00 en 20:00.

 3. Of stuur het ingevulde formulier + LMK en spelerspas naar:
  Secretariaat Asser Boys t.a.v. Jan Blauw
  Rodeweg 6, 9404 RN Assen

Voor D-, E- en F pupillen is een ander overschrijvingsformulier van toepassing.
Download de SPEELGERECHTIGHEIDSVERKLARING PUPILLEN. Druk het formulier af en ga daarmee naar je oude vereniging. De te verlaten vereniging vult het formulier in en voegt bij D-pupillen de spelerspas toe. De procedure is verder als hierboven beschreven.

 

Overschrijving naar een andere vereniging
Voor overschrijving naar een andere vereniging gelden dezelfde regels, maar dan omgekeerd. Dus het overschrijvingsformulier haal je bij de nieuwe vereniging. De secretaris of ledenadministrateur van Asser Boys ondertekent het overschrijvingsformulier, mits je aan de contributie verplichtingen hebt voldaan. En het de secretaris of ledenadministrateur geeft de ledenmutatiekaart en de spelerspas mee.

Voorschriften KNVB
Verzoek tot overschrijvng moet uiterlijk 15 juni (24:00 uur) het districtskantoor hebben bereikt, maar verstandiger is het om dit voor 1 juni te regelen, aangezien alle handelingen.

Bij aanmelding controleert de KNVB of je het afgelopen jaar lid bent geweest van een andere vereniging en toen bindende wedstrijden hebt gespeeld. Is dat niet het geval, dan ben je speelgerechtigd. Is dat wel het geval, of je bent op dat moment (of de afgelopen 3 jaar) lid van een andere vereniging geweest, dan moet je overschrijving aanvragen. Wil je dit in de loop van het seizoen doen, dan controleert de KNVB of je in de afgelopen 3 jaar bindende wedstrijden hebt gespeeld voor een andere vereniging. Als dat het geval is, dan kan de overschrijving alleen met ingang van het nieuwe seizoen worden verleend en ben je per 1 augustus  speelgerechtigd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn (b.v. verhuizing over meer dan 30 km), dan kan de KNVB wel instemmen met tussentijdse overschrijving. Hierbij wordt nog een verschil gemaakt tussen degenen die prestatief voetballen (A categorie) en degenen die recreatief voetballen (B categorie).

Informatie hierover is te verkrijgen op de KNVB website: http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/reglementenbundel%20AV%2005-07-2011%20def.pdf?id=88

Een terugblik

"Umda w'Almoal Kammeroaden Bint"

De oprichting

De voetbalvereniging Asser Boys zag het levenslicht in de wagenmakerij van Rinke Dijkstra aan de Rolderstraat in Assen. De oprichters, Sam Dijkstra, Hans Jalvingh en Gerrit Leppers vonden dat het tijd werd voor een tweede voetbalvereniging in Assen. Voor hen was, als zonen van kleine middenstanders, geen plaats bij het destijds zeer elitaire Achilles 1894. Ze werden geballoteerd en besloten toen zelf maar een vereniging op te richten. Hier ligt de oorsprong van de gezonde rivaliteit die tot op de dag van vandaag tussen beide verenigingen bestaat. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het ondenkbaar om van de ene naar de andere vereniging over te stappen. "Verraders" werden paria's, gezinnen en families door ruzie uiteengescheurd.  Gelukkig zijn tegenwoordig de verhoudingen genormaliseerd en werken de verenigingen bij de organisatie van grote jeugdtoernooien eendrachtig samen. Op 13 oktober 1919 was het zo ver. De naam van de nieuwe club werd "Columbia", een naam die al snel werd ingeruild voor de naam "Blauw-Wit", naar de kleuren waarin men speelde, toen nog een wit shirt met blauwe broek en kousen. Later werd gekozen voor een korenblauw shirt met witte kraag en manchetten, een witte broek en korenblauwe kousen met witte boord.

De eerste jaren

De begintijd kenmerkte zich door een chronisch geldgebrek bij de vereniging. Voor een nieuwe wedstrijdbal kon worden aangeschaft, moest men eerst met de pet rond. Ook toen al streefde de club er naar om de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen in staat zouden zijn de nobele voetbalsport te beoefenen. De reputatie van Asser Boys als "arbeidersvereniging" stamt uit die tijd. De eerste jaren na de oprichting speelde Blauw-Wit vooral wedstrijden tegen clubs uit de omgeving. Zoals Zeijen, VDW, Roda van Lombok en Vinea uit Anreep. Deze wedstrijden werden vaak in series georganiseerd door caféhouders, die de extra klandizie goed konden gebruiken. Voor de clubs was er  het voordeel dat de cafés door de clubs konden worden gebruikt als kleedkamer en kantine. Veel verenigingen beschikten destijds niet over een eigen accommodatie. Blauw-Wit had haar thuisbasis dan ook bij Café Bisschop in Kloosterveen en speelde achter wat bekend stond als "Schrage’s Bossie".

Onder de vlag van de voetbalbond

In 1923 besloot het bestuur dat de tijd rijp was om toe te treden tot een officiële voetbalbond, de zuidelijke afdeling van de Groninger Voetbalbond. Het was toen dat de vereniging noodgedwongen een andere naam moest kiezen. Unaniem werd gekozen voor "v.v. Asser Boys". In 1927 trad Asser Boys toe tot de dan net opgerichte Drentse Voetbalbond. Niet lang na de toetreding tot de DVB werd Asser Boys voor het eerst kampioen, na een met 4-2 gewonnen beslissingswedstrijd tegen Gieten.

 

De jaren '30 en '40 van de vorige eeuw

De jaren Dertig van de vorige eeuw waren moeilijk voor  Asser Boys, grote werkloosheid zorgde voor bittere armoede onder de leden van de vereniging. Om te voorkomen dat veel leden zouden afhaken werd het besluit genomen om gehuwde werkloze leden vrij te stellen van contributie. Ongehuwde werklozen betaalden de helft. De penningmeester, Sam Dijkstra, hield een dubbele administratie bij, zodat de werklozen als zodanig niet herkenbaar waren bij de club. Gedragen door deze solidariteit werd Asser Boys juist in deze moeilijke tijd, 1931, kampioen van de Drentse Afdeling en werd besloten om het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.

Inmiddels was de vereniging verhuisd naar het Sportpark Stadsbroek, waar op het oude veld van Achilles werd gespeeld. Later speelde Amboina nog op dit veld.

In die dagen werd overigens niet gesproken over het eerste, tweede of derde elftal. De elftallen hadden allemaal bijnamen, zo was er "Rusland", "De wrakke latten", de "Goudploeg" en de "Renploeg". Helaas is deze gewoonte bij Asser Boys in onbruik geraakt. We zouden heel wat leuke bijnamen kunnen verzinnen. De periode 1940-1945 was ook voor Asser Boys een zeer zware tijd. Maar liefst acht leden van de kleine club werden vermoord door de bezetter. Een klap die de club nauwelijks te boven is gekomen. Slechts dankzij de al eerder genoemde saamhorigheid kon Asser Boys de draad in 1946 weer oppakken.

 

Na de oorlog

Het jaar 1948 was een mijlpaal in de geschiedenis van Asser Boys. De gemeente Assen besloot om voor de club een nieuw clubgebouw te bouwen. Met dien verstande dat de leden van de vereniging, waarvan een relatief groot aantal in de bouw werkzaam was, zelf gas, water en elektriciteit moesten aanleggen. Kenmerkend voor de club was dat het klusje in een oogwenk was geklaard. Zelfwerkzaamheid is altijd één van de sterke punten van Asser Boys geweest.

Het clubgebouw aan de Stadsbroek

Het "nieuwe" clubgebouw 1948

 Sportief success

Ook 1950 was een gedenkwaardig jaar. In dat jaar meldde zich namelijk Willem Greving als twaalfde lid van het gezin Greving aan als lid van de vereniging. Asser Boys kon een heel elftal + reserve aan Grevings op de been brengen. Hetgeen daadwerkelijk gebeurde toen het elftal Greving aantrad tegen het familie-elftal Alting uit Sneek! De jaren Vijftig en Zestig van de vorige eeuw waren in sportief opzicht de beste jaren voor Asser Boys. Er werden verschillende kampioenschappen behaald en het eerste elftal van Asser Boys mocht in 1952 zelfs in de 2e Klasse van de KNVB opereren. In 1956 volgde degradatie, maar in het seizoen 1956/1957 wist Asser Boys opnieuw de 2e Klasse te bereiken. In 1962 volgde degradatie naar de 3e Klasse. Het jaar daarop werd Asser Boys weer kampioen en trad andermaal toe tot de 2e klassers. In 1968 eindigde Asser Boys als laatste in de competitie en degradeerde daarmee weer naar de 3e Klasse. Dit was het laatste jaar dat Asser Boys in competitieverband tegen aartsrivaal Achilles 1894 speelde. Vanaf toen slaagde Asser Boys er lange tijd niet in om terug te keren naar de 2e Klasse. Pas nadat in 2017 het kampioenschap in de 3e Klasse werd behaald, slaagde Asser Boys erin om in het seizoen 2017/2018 opnieuw in de 2e Klasse uit te komen. 

 

Rinus Michels

Niet onvermeld mag blijven dat de bekende trainer Rinus Michels, die later grote successen behaalde met Ajax, Barcelona en het Nederlands Elftal, zijn trainerscarrière is begonnen bij Asser Boys. De heer Michels was destijd als sportinstructeur werkzaam bij Defensie in Hooghalen, had net zijn trainersdiploma op zak, en zocht een club om trainerservaring op te doen. In diezelfde periode was de toenmalige trainer, de heer Liepertz - volgens sommigen de beste trainer die de club ooit heeft gehad, bij Ruinen verongelukt met zijn motor.  Asser Boys zocht daarom met spoed een nieuwe trainer en was er als de kippen bij om Michels in te lijven. Hoewel hij slechts één seizoen bij Asser Boys actief was, is zijn invloed nog jaren merkbaar geweest. Hij continueerde de ijzeren discipline die door de heer Liepertz was geïntroduceerd en legde sterk de nadruk op een keiharde trainings- en wedstrijdmentaliteit. De oudere leden die nog door hem zijn getraind, denken nog steeds met plezier terug aan dat ene seizoen, dat ook nog eens met een kampioenschap werd afgesloten.

 

Naar de Houtlaan

In 1964 werd een nieuw sportcomplex aan de Houtlaan in Assen geopend en op dat complex was ruimte voor Asser Boys. Ook het nieuwe clubgebouw werd gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vol trots werd dan ook het nieuwe clubgebouw “De Oase” in gebruik genomen. Het bestuur had een prijsvraag uitgeschreven om een mooie naam voor het gebouw te verzinnen. Uit de honderden inzendingen werd uiteindelijk de naam "De Oase" gekozen.

De Oase 1964

De Oase 1964

Vanaf dat moment is de vereniging sterk geworteld geraakt in Assen-Oost. Heel sterk geworteld. Toen in de gemeenteraad van Assen werd besloten om op het sportcomplex een woonwijk voor de welgestelden van Assen te bouwen en Asser Boys een plek in de nieuwe wijk Kloosterveen te geven, koos Asser Boys ervoor om in Assen-Oost te blijven. Het was voor Asser Boys ondenkbaar om de wijk te verlaten waar zoveel van haar leden woonachtig waren. Bovendien zou er met het vertrek van Asser Boys, geen voetbalclub meer zijn in de grootste wijk van Assen!

 

Sportpark Lonerstraat

Asser Boys kon in het jubileumjaar 1999, de club vierde toen haar 80-jarig bestaan, een nieuw complex betrekken aan de Lonerstraat in Assen. En aldus kwam Asser Boys, de geschiedenis herhaalt zich, alweer op de oude velden van Achilles terecht! De naam van het clubgebouw bleef "De Oase", als herinnering aan de goede tijden die de club aan de Houtlaan heeft doorgemaakt.

De Oase 1999

De Oase 1999

De keus om in Assen-Oost te blijven heeft de vereniging tot nu toe geen windeieren gelegd. Het ledental is, tegen de verwachting in, sinds 1999 toegenomen van zo’n 550 naar meer dan 700 in 2006.

Waar veel verenigingen in problemen raken door een gebrek aan vrijwilligers kan Asser Boys nog steeds een beroep doen op een groot leger enthousiastelingen dat Asser Boys een warm hart toedraagt. De vereniging kent een bloeiende senioren afdeling, beschikt over een sterk groeiende Vrouwen afdeling, heeft vijf futsal teams (zaalvoetbal) en een gestaag groter wordende jeugdafdeling. Daarnaast zijn binnen Asser Boys ook G-voetballers en Top Kids actief, zodat ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap kunnen genieten van het voetbal.

Asser Boys is een vereniging waar ruimte en respect is voor iedereen. Een sterke en gezellige vereniging waar solidariteit en zelfwerkzaamheid hoog in het vaandel staan. Een vereniging, die vol vertrouwen kijkt naar de toekomst.

“Umda w’Almoal Kammeroaden Bint.”


Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de speciale krant die in 2004 ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum in een oplage van 10.000 stuks in Assen en omgeving werd verspreid en is sindsdien op verschillende punten aangepast.
© H. Bebingh, Assen 2004/2007

Clublied v.v. Asser Boys

(tekstdichter en componist onbekend, melodie onbekend)

Voetballers zijn wij, als vrienden verenigd.
Als Kameraden steeds op het terrein.
Altijd moet ieder van ons kunnen zeggen:
Dit is een club, waar je trots op kunt zijn.
Deze club, ons ideaal,
schenkt ons vreugde, allemaal.
Met plezier steeds saamgewerkt.
De clubgeest wordt er door versterkt.
Vooruit Blauwwit, vooruit Blauwwit.
toont, dat er pit in jullie body zit.
Vooruit dan boys, komt, zet 'm op!
zorgt er voor dat de vlag gaat hoog in top.

Gaan we het veld op, dan weten we allen
dat we gaan spelen een eerlijke strijd.
En vast en zeker spoedig zal dan blijken:
't brengt ons gewin de komende tijd.
Opgewekt steeds voorwaarts weer,
samenwerken keer op keer.
't Kan niet anders, dit staat vast,
eens spelen wij in de eerste klas.
Vooruit Blauwwit, vooruit Blauwwit.
toont, dat er pit in jullie body zit.
Vooruit dan boys, komt, zet 'm op!
zorgt er voor dat de vlag gaat hoog in top.

Hoofdbestuur

 Dagelijks bestuur

Jan Puper

  

Voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

tel. 0592 - 342574

mobiel 06 - 24831947

Jan Hennipman

 

Penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

tel. 0592 - 373886

mobiel 06 - 55215840

Jan Blauw

 

 Secretaris algemeen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

tel. 0592 - 310869

mobiel 06 - 13777511

Bert Mulder

 Secretaris administratie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

tel. 0592 - 407752
Albert Meek Albert Meek

 

Commerciële zaken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

tel. 0592 - 343735

Sjoerd Rombout

 

Communicatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

tel. 06-25188084
 

Voorzitters commissies

 
    Ron Coevert    

 

Technische Zaken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel: 06-29012468

 

 

Gert Kiel

 

Jeugdcommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

       Harm van Solkema       

  

 

Facilitaire Zaken 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

     

Sjoerd Rombout

 

 

Communicatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Routebeschrijving

Vanuit Groningen:

 1. Op de A28 richting Assen neemt u de afslag Assen-Noord;
 2. U rijdt vervolgens op de Groningerstraat richting Assen tot het grote kruispunt met de Europaweg. Links voor u ziet u het kantoor van Univé;
 3. Op het kruispunt draait u links de Europaweg op;
 4. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor;
 5. Ook bij de tweede rotonde gaat u rechtdoor en daarna over het viaduct naar de derde rotonde;
 6. Bij deze rotonde gaat u rechtsaf de Lonerstraat op;
 7. Na ongeveer 300 meter vindt u aan de linkerkant van de weg de toegang tot het Sportcomplex Lonerstraat;


Vanuit Rolde:

 1. Als u Assen binnenrijdt, neemt u de eerste afslag rechts de Eurpoaweg-Oost op;
 2. U volgt deze weg tot de rotonde;
 3. Op de rotonde gaat u links de Lonerstraat op;
 4. Na ongeveer 300 meter vindt u aan de linkerkant van de weg de toegang tot het Sportcomplex Lonerstraat;


Vanuit Hoogeveen:

 1. Op de A28 richting Assen neemt u de afslag Assen-Zuid;
 2. Vervolgens rijdt u rechtdoor tot de kruising met de Europaweg;
 3. Op de kruising slaat u rechtsaf de Europaweg op;
 4. Op de Europweg blijft u rechtdoor rijden en gaat u bij de kruising met de Beilerstraat nog steeds rechtdoor langs het hoofdkantoor van de NAM;
 5. U volgt de weg langs het Wilhelmina Ziekenhuis;
 6. Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts over het spoor naar de Pelikaanstraat;
 7. U rijdt deze lange straat helemaal uit tot u bij de rotonde in de Rolderhoofdweg komt;
 8. U gaat bij de rotonde rechtdoor de Lonerstraat in;
 9. Deze straat volgt u ongeveer 1,5 km;
 10. Aan uw rechterhand komt u dan vanzelf het Sportcomplex Lonerstraat tegen;

Algemene informatie

Asser Boys 1 speelt het seizoen 2017-2018 in de Tweede klasse K. De vereniging start het seizoen met ongeveer 600 leden, verdeeld over de volgende afdelingen:

Mannen Senioren
Vrouwen Senioren
Jeugd
G-voetbal + Top Kids
Zaalvoetbal Senioren
Kabouterclub voor 4- en 5-jarigen 

Het officiële tenue:
Korenblauw shirt met witte kraag en witte manchetten, witte broek en korenblauwe kousen met witte boord.
asserboystenue.jpg


 

Secretariaat Asser Boys (tevens postadres):
J. Blauw,
Rodeweg 6,
9404 RN Assen
Telefoonnummer 0592-310869 of 06-13777511

Wedstrijdsecretariaat Algemeen:
Aart Rossing, telefoonnummer 0592-342926 of  06-13801842 (beide na 19.00 uur)

Wedstrijdsecretariaat Jeugd:
Ingrid Matien, telefoonnummer 06-24191605

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretariaat  Veld en Zaalvoetbal:
Aart Rossing, telefoonnummer 06-13801842

Plaats van activiteiten:
Sportcomplex aan de Lonerstraat, Lonerstraat 100a, Assen (NB: Geen postadres!!)
Clubgebouw "De Oase" - telefoonnummer 0592-301000

Bankgegevens
Algemeen banknummer v.v. Asser Boys: NL50 RABO 0111 5013 34
Banknummer voor betaling contributie: NL27 RABO 0172 9862 65

Actuele informatie over de v.v. Asser Boys is te vinden op teletekstpagina 323 van TV Drenthe

Voor meer informatie kunt u hier de folder "Wegwijs bij Asser Boys" raadplegen.

 • 1
 • 2

Unit4 Multivers

KiKa