Verbouwing ten behoeve van Topkids

Ondanks deze moeilijke tijd voor mensen, bedrijven en sportverenigingen, is Asser Boys voornemens om haar accommodatie te verbouwen. Asser Boys biedt voetbal voor iedereen: jeugd en senioren, jongens en meisjes, dames en heren, zaal en veld, zonder beperking en met beperking. En juist voor die laatste groep moet Asser Boys haar accommodatie aanpassen. De jeugd G-voetballers bij Asser Boys, bekend onder de naam Topkids, hebben meer ruimte nodig.

Asser Boys geeft de Topkids de ruimte, helpt u ook mee?

De jongens en meisjes van de Topkids komen nooit alleen, maar hebben altijd één of zelfs twee begeleiders bij zich. Omdat de groep Topkids behoorlijk is gegroeid en naar verwachting nog groter gaat worden, omdat Asser Boys de enige voetbalclub is in de regio die deze mogelijkheid biedt, zijn grotere kleedkamers dringend noodzakelijk.

Voor deze verbouwing is 52.000 euro benodigd. De eerste giften, van onder andere de Stichting Old Grand-Dad club en de Rabobank, zijn al binnen waardoor er al 10.000 euro beschikbaar is. We zijn nog op zoek naar 42.000 euro. Wie helpt de Topkids bij Asser Boys mee?

Lees hier het hele plan voor de aanpassing van onze accomodatie (PDF, 2.1 MB)

Wij zijn er van overtuigd dat we met vereende krachten in staat zijn ons plan te realiseren. Omdat waar een wil is, een weg komt. Omdat het spelplezier en de ontwikkeling die we zien bij onze Topkids ons wekelijks inspireren. En omdat nog meer kinderen met een beperking ‘in beweging’ moeten kunnen komen en recht op participatie hebben. We doen bij deze dan ook een beroep op u ons te steunen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ons plan. 

Het voornemen is, dat er na de realisatie van de aanpassing een tableau in onze accommodatie zal worden geplaatst, waarop alle begunstigers worden vermeld. Het is ook mogelijk dat uw naam kan worden gekoppeld aan één van de aangepaste kleedkamers.
 
Uiteraard zijn we graag bereid zowel de achtergrond, werkwijze en het maatschappelijk belang van Topkids, alsmede ons plan, nader toe te lichten.
Voor al deze informatie kunt u contact met ons opnemen.