Agenda ALV op 19 januari 2018

Algemene Leden Vergadering vv Asser Boys

Datum               :    19 januari 2018
Aanvang            :    20:00 uur
Plaats                :    Kantine Asser Boys

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda
 3. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 4. Verslag van ALV 25 november 2016
 5. Lopende Zaken
 6. Jubilarissen
  Pauze
 7. Jaarverslag/ Financieel verslag seizoen 2016-2017
 8. Verslag Kascommissie
 9. Ontwikkelingen TT campings
 10. Voortgang 100-jarig jubileum Asser Boys
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

4e Nieuwsbrief 2017-2018

Vandaag (zondag 14 januari) is de 4e nieuwsbrief van Asser Boys voor het seizoen 2017-2018 verzonden. Mocht u deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben, dan kunt u de nieuwsbrief hier lezen.

Winterwandeltocht Asser Boys op 27 januari 2018 mede door STILA en NSGK

Na het grote succes van de eerste editie van de Winterwandeltocht organiseert voetbalclub Asser Boys op 27 januari 2018 opnieuw een bijzondere wandeltocht door één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, het Drentsche Aa-gebied. Deze wandeltocht wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

De wandeltocht is in 2017 gelopen door 250 deelnemers. Dit jaar worden nog meer wandelaars verwacht. Door de samenwerking met NSGK is de wandeltocht onder de aandacht gebracht onder een veel grotere doelgroep. Door de sponsorbijdrage van STILA worden een deel van de kosten vergoed en blijft er een grotere bijdrage over voor NSGK en het G-voetbal van Asser boys.

Voor de afstanden 10, 20 of 30 kilometer is het inschrijfgeld 6 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meelopen. Bij de prijs inbegrepen zijn, een kop koffie met koek voor de start en een kop snert met roggebrood en spek na afloop. Alle afstanden starten vanaf de kantine van Asser Boys en eindigen hier ook. Er kan gestart worden tussen 8.00 uur en 12.00 uur. De deelnemers ontvangen een routebeschrijving. Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.

Inschrijven kan via de website van Asser Boys: www.asserboys.nl of op de dag zelf in de kantine tussen 8.00 en 12.00 uur. Kijk ook op deze website voor meer informatie over de precieze vertrektijden van de verschillende afstanden.

De Jeugdcommissie

’t Gaat goed, hartstikke goed met de jeugdcommissie van Asser Boys. Niet dat het altijd zo is geweest, maar nu gaat het goed. Niet dat het niet nog beter kan, want dat kan het altijd.

Anderhalf jaar geleden waren er nog 3 leden over nadat de secretaris het na vele dienstjaren welletjes vond. Een voorzitter die liever op het veld staat in plaats van het voorzitten van vergaderingen, een wedstrijdsecretaris en een algemeen lid was wat ons restte. Er waren net twee periodes afgesloten met verschillende Jeugd-coordinatoren die om verschillende legitieme redenen stopten met coördineren.

Na intensief speurwerk van een paar mensen werden er zomaar 2 enthousiaste leden bij gevonden. Larissa Schra en Peter Dik (Rzn.) zijn de aanvulling op Ingrid Matien, Gea Kreuze en Jack Zomer. Behalve de bemensing van de commissie zijn er ook nog een aantal praktische zaken die aangepakt zijn. 

Zo is de (jeugd) trainersstaf uitgebreid en daardoor niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief verbeterd. Tevens wordt jeugdleden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid geboden via de KNVB verschillende scheidsrechtersopleidingen te volgen evenals de mogelijkheid om (jeugd)trainersopleidingen te volgen. Er zijn allerlei constructies om meer betrokken te raken bij het jeugdvoetbal

Ook worden er initiatieven genomen om het voor de jeugd plezierig te maken om lid te zijn van Asser Boys door middel van diverse activiteiten als het Kampeerweekend, de befaamde Spooktocht, deelname aan de Winterwandeltocht. Maar ook nieuwe initiatieven zoals het fruit in de rust van de wedstrijden voor eigen teams en bezoekers en de koffie/thee tijdens de trainingen voor kleumende ouders.

Natuurlijk zijn er altijd nog dingen voor verbetering vatbaar. Soms heeft de jeugdcommissie het niet direct door. Gelukkig bestaat voor ouders en jeugdspelers dan altijd nog de mogelijkheid om via een van de commissieleden of het bestuur vragen te stellen en op de juiste manier opmerkingen te maken.

Oh ja, Zou ik het bijna vergeten. De jeugdcommissie is nog op zoek naar een voorzitter (m/v). Het takenpakket bestaat voornamelijk uit het voorzitten van de vergaderingen die 1x per 3 weken op maandagavond gedurende 1,5 uur plaatsvinden.

Voorzitter, scheids, jeugdtrainer….. Iets voor u ?

Opgesteld door: Frans Geers