´╗┐´╗┐´╗┐Contributie augustus 2014 alsnog innen in oktober

In augustus 2014 is er bij de automatische incasso voor de contributie een fout opgetreden bij de banken.
Daardoor is die contributie niet van de rekening van de leden overgeboekt naar Asser Boys.

Ondertussen is september wel weer netjes overgemaakt.

In oktober zal de contributie van augustus 2014 alsnog worden overgeboekt. Dit betreft de automatische incasso's.
Daarnaast zal ook oktober worden overgemaakt. In oktober wordt er dus een dubbele contributie geïnd.

Reminder: Opgave cursus reanimatie/AED 2014

Op 17 november 2014 gaat de gemeente Assen een (herhalings)cursus 'toepassen AED en basale reanimatie' geven. Er zijn een aantal cursisten, die eerder hebben meegedaan al benaderd voor deze training, echter er zijn nog een aantal (ca. 10) plaatsen vrij.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 30 september 2014 via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Deelname op volgorde van inschrijven!!

Leden steunen bestuur op ingelaste ALV voor G voetbal

Op woensdag 3 september 2014 was er bij Asser Boys een ingelaste algemene leden vergadering om de problematiek van het G voetbal te bespreken. Na een lange inleiding van Jan Puper en Frans Geers, die het bestuur ondersteunt in deze kwestie, werd het de leden, ouders en verzorgers duidelijk wat er hand was. De ruim 100 aanwezigen, waaruit bleek dat dit onderwerp erg leeft, waren op dat moment toe aan een pauze en een bak koffie en een drankje.

Na de pauze legde Bonne van der Kooi (ouder van een Topkid en tevens leider van de Topkids) uit, hoe het nu gaat met het G voetbal: "Het is nog nooit zo goed geweest". Er zijn ruim 40 G voetballers, nieuwe trainers en leiders voor de senioren G voetballers. Hierdoor kan er met 4 teams aan de competitie worden deelgenomen.

Begin dit jaar is de nieuwe visie voor het G voetbal bij Asser Boys neergezet. Kort samengevat: normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet, waarbij iedereen met een beperking mee kan doen in een veilige omgeving. Bonne besloot zijn verhaal met: "Het G voetbal heeft veel aan dit bestuur te danken".

Door de nieuwe visie besloten voormalige leiders van het senioren G voetbal, onder leiding van Richard Groeneveld, te stoppen bij Asser Boys. Daarbij namen ze echter ook verschillende G voetballers mee. De wijze waarop Asser Boys en haar bestuursleden in diskrediet worden gebracht is zeer kwalijk. Het G voetbal komt daarmee in kwaad daglicht te staan. En dat verdienen de G voetballers niet.

De vergadering was unaniem van mening dat de vervelende situatie die is ontstaan, zo snel mogelijk afgelopen moet zijn: "Laten we vooruit kijken en niet meer terug". Jan Puper was erg blij met de steun en bedankte iedereen.

Toneelvereniging de Vrije Trappers zoekt souffleur (m/v)

Toneelverening de Vrije Trappers zijn weer begonnen met de repetities, maar zijn met spoed op zoek een -voorzegger- souffleur (m/v). De wekelijkse repetities , op dinsdagavond, vinden plaats in Cafe Popken te Ekehaar en de uitvoering staat reeds voor 28 februari 2015 op de agenda.

Informatie en reacties naar :
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   - 06- 505 105 41 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   - 06 819 73 435 

Sponsoring wedstrijdballen Asser Boys 1

Voor het seizoen 2014/15 zijn de wedstrijdballen voor de thuiswedstrijden van Asser Boys 1 aangeboden door de volgende sponsoren. Waarvoor onze hartelijke dank!! 

Lees meer...

Bestuur bedankt alle medewerkers voor hun inzet

Op de jaarlijkse medewerkersavond, die afgelopen zaterdag 30 augustus werd gehouden, waren ruim 100 medewerkers aanwezig. Namens het bestuur heette Jan iedereen welkom en bedankte hij iedereen. Door de inzet van alle medewerkers heeft Asser Boys veel hoogte punten beleefd in het afgelopen seizoen.

Helaas is er echter ook een dieptepunt. Lees hier het volledige artikel.

OPROEP EXTRA LEDEN VERGADERING OP WOENSDAG 3 SEPTEMBER OVER HET G VOETBAL

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur veel problemen gekend met de leiding en een aantal spelers van de senioren G afdeling. Ondanks vele gesprekken heeft dat niet geleid tot een oplossing. De leiding van het senioren G voetbal heeft per eind mei bedankt als lid van Asser Boys. Tevens heeft een aantal spelers van het G elftal bedankt.

Met name de afgelopen drie maanden, ook de periode daarvoor, wordt het bestuur in zijn algemeenheid, maar ook inividuele bestuursleden in het bijzonder, op ernstige wijze ge├»ntimideerd en zelfs bedreigd. Tevens wordt de vereniging Asser Boys in haar algemeenheid, op ernstige wijze door de vertrokken groep in diskrediet gebracht. Binnen het bestuur lopen de spanningen zodanig op, dat dit een gevaar vormt voor de eenheid in het bestuur.

Het bestuur overweegt maatregelen te nemen. Dit willen we niet doen zonder goedkeuring van de algemene leden vergadering. Ik verzoek u allen dan ook dringend, om deze vergadering bij te wonen.

De extra algemene leden vergadering vindt plaats op woensdag 3 september 2014 om 20.00 uur in de kantine van Asser Boys.

Namens het bestuur,
Jan Puper, voorzitter

Het 1e digitale clubblad seizoen 2014-2015

Het 1e digitale is verstuurd naar alle leden. Om het clubblad te downloaden klik je hier. Het aanmelden voor het digitale clubblad is hier mogelijk. In het nieuwe seizoen wordt het clubblad, weer 4 wekelijks uitgegeven.
Dit gebeurt op volgende data. De sluitingsdatum voor de copy ligt steeds op zondag. De copy kan worden verstuurd naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 

Er bestaat nog steeds de intentie om het clubblad te vernieuwen.
Daar is extra hulp voor nodig!!. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
MSP

kika
kika