Najaars ALV op 21 november 2011

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van het najaar vindt plaats op maandag 21 november 2011 om 20.00 uur in de kantine van Asser Boys. Het bestuur zal verslag doen van de ontwikkeling van het afgelopen seizoen. Hierbij zal ook uitvoerig worden stil gestaan bij de financiële situatie. Alle leden zijn welkom.


KiKa