In memoriam Peter ten Brink (03-08-1927 02-11-2011)

Na een lang ziekbed is op 84 jarige leeftijd overleden ons zeer gewaardeerde lid van verdienste Peter ten Brink. Peter was één van de leden van de oude stempel: altijd klaar staan voor de vereniging.

Zijn grootste passie was de rijwielvierdaagse camping op het terrein van Asser Boys aan de Houtlaan. Dit leverde hem ook de bijnaam op van “burgemeester”.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden v.v. Asser Boys
Supportersvereniging Asser Boys
Stichting Vrienden Asser Boys


KiKa