In memoriam Dirk Kootstra

In memoriam Dirk Kootstra

 Op dinsdag 15 oktober 2013 is Dirk Kootstra overleden.

 Dirk is 81 jaar geworden waarvan 67 jaar lid van Asser Boys. Dirk is geboren in Bedum en heeft een groot deel van zijn leven in Assen gewoond. Hij is weer teruggekeerd naar Bedum, maar is Asser Boys altijd trouw gebleven.


Bij reünies was Dirk altijd aanwezig en hij kwam nog af en toe bij het eerste kijken. In zijn jeugd heeft hij in A1 gevoetbald, met de Grevings. In de senioren voetbalde hij in de lagere elftallen. Dirk heeft in het jeugdbestuur gezeten. Voetbal was zijn passie.


De crematieplechtigheid zal worden gehouden op woensdag 23 oktober in aula 2 van het crematorium, Crematoriumlaan 6 te Groningen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.


Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 Bestuur en leden v.v. Asser Boys

Supportersvereniging Asser Boys

Stichting Vrienden Asser Boys

 


KiKa