In memoriam Thea Philips

Op woensdag 25 juni 2014 is op 61 jarige leeftijd overleden, Thea Philips.

Thea heeft als vrijwilliger veel gedaan voor Asser Boys. In de periode van 1996 tot 2006 was zij secretaris van het hoofdbestuur. Voor, tijdens en na die periode, is Thea heel actief geweest in allerlei verschillende rollen. Voorbeelden zijn: betrokken bij de opzet van het eerste clubblad, bestuurslid van de supportersvereniging, administratie op de camping op de TT-baan, kantine- en keuken diensten, organisator van veel activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, bingoโ€™s en droppings. Mensen die ziek waren, kregen altijd een attentie van Thea.

Thea is opgebaard in rouwcentrum de Boskamp in Assen. Bezoek is dagelijks mogelijk van 18.30 tot 19.30 uur. Op dinsdag 1 juli 2014 wordt er om 11.30 uur afscheid genomen van Thea. Aansluitend is er in de koffiekamer gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens alle leden en supporters van Asser Boys,
Het Bestuur.


KiKa