Dankbetuiging Maarten Kabbedijk

Op 8 juli 2019 is onze vader, opa en overgroot opa Maarten Kabbedijk overleden. De steun die wij daarbij hebben gekregen, heeft ons zeer geholpen om dit verlies te verwerken. Een speciale dank gaat uit naar Frans Geers en Jan Puper.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Assen, juli 2019


KiKa