Dankbetuiging Gerrit de Vries

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Gerrit de Vries

willen wij u hartelijk bedanken.

De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie woorden en uw belangstelling bij het afscheid, hebben op ons een diepe indruk gemaakt. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Gerrit in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Trijntje, Margo, Erik, Robbert & Esmee
Assen, Augustus 2019


KiKa