ALV op vrijdag 31 januari 2020 (met agenda): Komt allen!

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot bijwoning van de algemene ledenvergadering van de v.v Asser Boys op vrijdag 31 januari a.s. om 20.00 uur in de kantine. Er zullen deze avond belangrijke onderwerpen aan de orde komen, die gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van Asser Boys.

Één ding is duidelijk, het is voor het bestuur onmogelijk om alle taken nog op adequate wijze te kunnen uitvoeren. De toelichting hierop zal a.s. vrijdag plaats vinden.

Namens het bestuur,
Jan Puper 

Klik hier voor de agenda van de ALV van 31 januari 2020

Klik hier voor de concept notulen van de ALV van 18 januari 2019


KiKa