Update Corona-regels voor thuis- en uitwedstrijden van Asser Boys

De afgelopen paar weken zijn de eerste ervaringen opgedaan met de Corona-maatregelen bij thuis- en uitwedstrijden van Asser Boys. Ook is gekeken bij andere verenigingen, is er overleg geweest met de voetbalclubs in Assen en in Loon en is er navraag gedaan bij de KNVB en bij de Gemeente Assen.

Op basis van al deze ervaringen, tips en overleggen verwachten met de onderstaande regels de kans op een Corona-besmetting te minimaliseren.

 1. We volgen de Corona-richtlijnen van de overheid, van het RIVM, van de KNVB en van de horeca.
 2. Ben je ziek of heb je milde klachten, dan blijf je thuis.
 3. Thuis- en uitwedstrijden zijn mogelijk mits de bezoekende / ontvangende vereniging ook Corona-vrij is.
 4. Voor vervoer naar uitwedstrijden gelden de voorschriften van de overheid. Dat betekent dat we een mondkapje dragen wanneer er zich in de auto of in de bus inzittenden bevinden die niet uit één gezin komen. In dat geval dragen alle inzittenden een mondkapje tijdens de reis.
 5. Voor wat betreft het gebruik van de kleedkamers hebben we besloten dat thuisspelende jeugdteams tot JO19 voor thuiswedstrijden vooralsnog geen kleedkamer tot hun beschikking krijgen. De spelers van thuisspelende jeugdteams komen in wedstrijdtenue naar het sportpark, en douchen thuis. De wedstrijdbespreking is buiten, en ook de ranja / thee drinken we buiten.
 6. Bezoekende jeugdteams krijgen wel een eigen kleedkamer. De kleedkamer is met nadruk alleen bedoeld voor de spelers, en dat betekent dat ouders niet welkom zijn in de kleedkamer.
 7. JO19 en seniorenteams en hun tegenstanders krijgen bij thuiswedstrijden 2 kleedkamers per team tot hun beschikking. Ook voor de senioren en JO19 geldt dat er geen mensen in de kleedkamer komen die daar niet hoeven te zijn. In geval er meerdere wedstrijden tegelijkertijd gespeeld worden maken de 2 thuisspelende teams gebruik van de 3 grote kleedkamers 1, 2 en 4, en maken de teams onderling afspraken over het na elkaar omkleden en douchen om zo de 1,5M maatregelen in acht te kunnen blijven nemen.
 8. Op het sportpark houd je 1,5M afstand tot elkaar.
 9. De kantine is open; de bar is voorzien van spatschermen, en bij het bestellen houd je in de rij 1,5M afstand tot elkaar. In de kantine en op het terras zijn een aantal tafels beschikbaar; het is verboden om stoelen en tafels te verplaatsen. Het is niet toegestaan om in de kantine of in de hal te blijven staan. Verder volg je in de kantine en op het terras de aangegeven looplijnen.
 10. Er kan in de kantine alleen met de pin worden betaald.
 11. De toiletten in de kantine zijn beschikbaar, en voor toiletbezoek geldt dat de juiste looplijnen worden gevolgd. Maximaal 1 persoon per toiletruimte (mannen en vrouwen).
 12. Respecteer – wanneer je te gast bent bij een andere vereniging – de richtlijnen van de verenigingen waar je op bezoek bent. De regels kunnen daar afwijken van de regels bij Asser Boys. 

Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal gelden de volgende extra regels, omdat hierbij naar verwachting meer mensen op bezoek komen: 

 1. Toeschouwers zijn welkom tot een maximum van 250 toeschouwers.
 2. Bij aankomst op het sportpark schrijf je jezelf in in het register (naam, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening). Hiermee verklaar je ook dat je de vragen van de gezondheidscheck hebt gelezen, dat je gezond bent en dat je niet in aanraking bent geweest met mensen met een Corona-infectie. Besloten is om tot nader bericht geen entree te heffen. (NB. Dit register gebruikt de GGD indien er een uitbraak is die mogelijk te maken heeft met deze wedstrijd. Na 14 dagen wordt dit register vernietigd).
 3. Rondom het hoofdveld is met een 1,5M-markering aangegeven waar je plaats kunt nemen / kunt gaan staan.
 4. De kantine is open; de bar is voorzien van spatschermen, en bij het bestellen houd je in de rij 1,5M afstand tot elkaar.
 5. In de bestuurskamer ontvangen het bestuur en de wedstrijdcoördinator maximaal 2 bestuursleden van onze gasten. De trainers, leiders en de scheidsrechter ontmoeten elkaar in de commissiekamer.
 6. Op het terras en in de kantine zijn een beperkt aantal zitplaatsen gecreëerd waar je kunt gaan zitten om wat te drinken. Wanneer je gebruik maakt van een zitplaats word je verzocht om dat te registreren op het formulier dat op de tafel ligt. De stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst.
 7. Het is niet toegestaan om in de kantine of in de hal te blijven staan. Verder volg je in de kantine en op het terras de aangegeven looplijnen.
 8. Er zullen twee vertegenwoordigers van Asser Boys toezien op het naleven van de hierboven genoemde regels. Van jou wordt verwacht dat je de aanwijzingen van deze vertegenwoordigers opvolgt. 

Zoals hierboven aangegeven proberen we met deze 20 maatregelen om Corona-veilig te kunnen blijven voetballen, om elkaar Corona-veilig te kunnen blijven ontmoeten op ons sportpark en proberen we de omstandigheden voor onze vrijwilligers Corona-veilig te maken, en te houden.

Maar we moeten het samen doen. We willen jullie dan ook vragen om de maatregelen op te volgen, en vooral de 1,5M maatregelen in acht te nemen! In geval de maatregelen in de praktijk niet nageleefd (kunnen) worden zal het bestuur passende en aanvullende maatregelen moet gaan nemen, en zal de kantine worden gesloten. 

Mocht er een Corona-besmetting plaatsvinden, zal het Bestuur in afstemming mee de GGD afstemmen wat te doen; houd de website goed in  de gaten. 

Tenslotte wensen we jullie veel plezier bij de eerste oefen-, beker- en competitiewedstrijden! 

 

Het Bestuur


KiKa