Rabobank €1.500 en Grote club actie €2.000: Geweldig bedankt!

Het bestuur en de organisatie commissie zijn heel erg blij met de opbrengsten van de acties van de Rabobank en de Grote club actie. 

Rabobank: € 1.537
Door te stemmen op Asser Boys bij de Rabobank, heeft de Rabobank aan Asser Boys een bedrag van €1.537 geschonken. We zijn hiervoor de Rabobank zeer erkentelijk. Asser Boys gaat dit geld besteden aan (trainings)materiaal voor de jeugd.

Klik hier voor de Asser Boys video.

Grote club actie: €2.024
De verkoop van de loten van de Grote club actie heeft Asser Boys €2.024 opgeleverd. Er is massaal loten gekocht voor €3 per stuk, waarvan een groot deel naar Asser Boys is gegaan. De trekking vindt plaats op 10 december 2020. Hopelijk vallen er ook mooie prijzen op de 'Asser Boys loten'.

Het bestuur en de organisatie commissie bedanken iedereen die hier aan heeft bij gedragen. Geweldig! 

Hierdoor blijkt ook weer, dat ondanks corona, Asser Boys toch een 'tweede' familie blijft.


KiKa