Poiesz actie 2021 levert Asser Boys €1.179 op

Onze zeer actieve Activiteitencommissie heeft weer haar uiterste best gedaan om de Poiesz actie 2021 tot een succes te maken. En dat is ze gelukt met een opbrengst van €1.179 voor Asser Boys.

Uiteraard gaat de dank ook uit naar allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat, en naar de Poiesz die dit weer mogelijk heeft  gemaakt.

Op de foto van de uitreiking van de cheque wordt voorzitter Jan Puper geflankeerd door Gea Kreuze van de Activiteitencommissie. De overige twee leden, "onze" Alie en Cor Klok, konden helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Maar onze complimenten gaan uiteraard naar dit drietal.

Het bestuur


KiKa