In memoriam Harry Doornbos

Op vrijdag 14 mei 2021 is Harry Doornbos overleden.

Harry Doornbos was 67 jaar en 30 jaar lid van Asser Boys. In 2016 kreeg hij zijn speldje voor 25 jaar lidmaatschap.

Harry was een veelzijdig vrijwilliger, bescheiden maar altijd behulpzaam. Naast dat hij leider is geweest, zagen we hem in de kantine achter de bar. Bij de TT baan heeft hij veel werk verzet voor Asser Boys.

Harry, was samen met Janny, een trouwe bezoeker van de thuiswedstrijden. Velen kennen Harry ook als de ‘vaste’ postbode in de wijk Marsdijk.

De afscheidsplechtigheid vindt in besloten kring plaats. Op woensdag 19 mei 2021 is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Harry ligt opgebaard bij ‘de Laatste Eer’ aan de Pottenbakkerstraat 48.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens alle leden en vrienden van Asser Boys,
Het Bestuur

Klik hier voor de rouwkaart


KiKa