In memoriam Jan de Weerd

Op dinsdag 10 februari 2015 is overleden, ons lid Jan de Weerd. Jan is geboren op 14 augustus 1942 en was sinds 1 augustus 1968 lid van Asser Boys, bijna 47 jaar. Jan was bekend als leider, scheidsrechter en iemand die altijd bereid was om te helpen.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Namens alle leden, supporters en vrienden van Asser Boys, het bestuur.

Correspondentie adres:
J. Wilmink - de Weerd,
Buxushage 17,
9408 EDย  Assen


KiKa