In memoriam Geert Alberts

Op maandag 23 maart 2015 is, na een afnemende gezondheid, overleden, ons lid Geert Alberts.
Geert is geboren op 3 november 1932 en was sinds 1 mei 1972 lid van Asser Boys. Hij voetbalde vroeger in het twaalfde, was clubbladbezorger en altijd trouw bezoeker van wedstrijden van ons eerste. 
De crematie vindt plaats op maandag 30 maart 2015 om 9.30 uur in crematorium de Boskamp in Assen. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens alle leden, supporters en vrienden van Asser Boys, het bestuur. 

Correspondentieadres:
Adelaarsweg 18
9404 CW  Assen


KiKa