In memoriam Jan Kersting

Op zondag 6 september 2015 is op 87 jarige leeftijd overleden, ons lid Jan Kersting.

Jan kwam als scheidsrechter in aanraking met Asser Boys. Na zijn pensionering bij de NAM werd hij voorzitter bij Asser Boys. Tijdens zijn voorzitterschap, dat ruim 10 jaar duurde, heeft hij de verhuizing van de accommodatie begeleid van de Houtlaan naar de Lonerstraat. Hij was dagelijks bij de bouw aanwezig. Jan vervulde zijn voorzitterschap met hart en ziel. Als een wedstrijd te spannend werd, maakte hij een ommetje in het bos. Jan was 27 jaar lid van Asser Boys.

Jan is thuis opgebaard. Het afscheid vindt plaats op zaterdag 12 september 2015 om 15.30 uur bij de Boskamp in Assen. Nadien is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de koffiekamer.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens alle leden en supporters van Asser Boys, het bestuur.

Correspondentieadres: Verdistraat 18, 9402 VG Assen.ย 


KiKa