Rabobank Clubkascampagne 2016

Het is weer zover! De Rabobank Clubkascampagne is begonnen. Vanaf dinsdag 4 oktober tot en met maandag 17 oktober kunnen de leden van de Rabobank stemmen. Ook Asser Boys doet dit jaar weer mee. Het bestedingsdoel voor dit jaar is het opstarten van diverse projecten voor onze jeugd over het gehandicaptenvoetbal (geestelijk en/of lichamelijk) en het omgaan met deze doelgroep, zodat zij integreren kunnen binnen g-voetbal en topkids, bijv als scheidsrechter, helpen bij trainen, wedstrijden etc. 

Over de Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe door ook dit jaar weer de Rabobank Clubkascampagne te organiseren. Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.

De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te hoger de financiële bijdrage.

Welk bedrag is er beschikbaar?

In 2016 is een bedrag beschikbaar van € 100.000,-. Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft ruim 21.000 leden. Ieder lid krijgt drie stemmen om te verdelen. Hiervan mag zij maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Het is dus in het belang van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stemmen te verwerven. Verenigingen/stichtingen die een sponsorcontract hebben met de Rabobank kunnen wel deelnemen. De maximaal mogelijk bijdrage voor deze partijen is wel gelimiteerd tot € 2.000 (inclusief BTW). Omdat zij ook al jaarlijks een sponsorbijdrage ontvangen.

Hoe werkt het stemmen en wanneer is de stemperiode?

De leden van de Rabobank (alleen natuurlijke personen) die voor 1 augustus 2016 lid zijn, ontvangen bij aanvang van de stemperiode een stemkaart met daarin een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via een stemtool kunnen leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur. De stemperiode loopt van 4 tot en met 17 oktober 2016. Rabobank Assen en Noord-Drenthe is een coöperatie met leden. De klanten die lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen.

Het zou fantastisch zijn als Asser Boys zoveel mogelijk stemmen weet te verzamelen. Wij hopen daarom dat zoveel mogelijk Rabobank-leden op Asser Boys stemmen.

Alvast bedankt!

 


KiKa