Kantine gesloten op dinsdag 4 november a.s.

Op dinsdagavond 4 november is de kantine voor iedereen gesloten. Op deze avond vindt er een voorlichtingsavond plaats van de brandweer Assen voor de bewoners van Amelterhout. Dit naar aanleiding van de commotie die er is ontstaan over het optreden van de brandweer bij de brand
van afgelopen zaterdag.

Er kunnen op deze avond geen auto’s geparkeerd worden bij de kantine. Tevens het verzoek om voor de trainingen alleen gebruik te maken van de achteringang.

De leiders worden verzocht om alle spelers en begeleiders hierover in te lichten.


KiKa